Skip to content

Blogg om Digital Markedsføring / HR

Krystallkulens profeti for digital markedsføring

Photo by Diggity Marketing on Unsplash

Dette er et blogginnlegg hvor jeg skal forsøke å stirre inn i krystallkulen og uttale meg om hvordan digital markedsføring kommer til å utvikle seg i fremtiden. Jeg har aldri sett inn i en krystallkule på dette området, så kanskje jeg ender opp med en like vag profeti som i Harry Potter, eller at jeg sier noe treffsikkert, som pilene til Robin Hood. Kanskje jeg ser for meg noe kreativt som En Lan 2000. Det eneste som vil kunne sies med sikkerhet er hvor langt unna jeg var når fremtiden er kommet og jeg kan se tilbake på innlegget med historisk blikk. 

Gjennom det siste halve året har jeg skrevet blogger om mange temaer, mange av dem om spydspissen av den teknologiske utviklingen innen markedsføring og annen teknologi. Om disse bloggene er aktuelle i morgen eller allerede erstattet innen det neste halve året er ikke lett å si. Kanskje vi får implantert en chip i nakken som gjør oss mottakelige for reklame og annonser rundt oss når vi går utendørs som i Netflix sin serie Altered Carbon. Kanskje vi går lei av å bli utnyttet som datagrunnlag som kan selges til høystbydende og vil begynne å betale for å sikre vår personlige data. Min grunnleggende tanke om fremtidens innen digital markedsføring baserer seg på at teknologien vil fortsette å skyte fart fremover. De teknologiske oppfinnelsene som kommer, vil fremdeles følge Darwins teori om «Survival of The Fittest», eller i markedsteorien omtalt som tilbud og etterspørsel. Jeg kan med andre ord ikke spå hvilket foster med koder som blir den neste supermann, det vil kun fremtiden vise. Men med det sagt så skal jeg prøve, for moro skyld, å spå noe om temaet. 

En garanti i fremtiden, men ingen sikker spådom

Fantasien setter sånn sett ingen grenser for dette hypotetiske innlegget. Kanskje verden blir så radikalisert på grunn av filterbobler, og algoritmenes ønsker om å gjøre deg lett gjenkjennelig og mottakelig, at alle nasjoner havner i borgerkrig og all markedsføring blir forbudt. Lite sannsynlig selvsagt, men sikkert mulig i en krystallkule. En vagere profeti fra en krystallkule kan være at menneskeheten blir mindre klare over egne ønsker, slik at eksterne kilder vil veilede dem i livets valg og retninger. Mer treffsikkert som en pil vil det være å si at markedsføringen vil bli stadig mer digitalisert da håndfast markedsføringsmateriell blir stadig sjeldnere og mindre effektivt. Spesielt viktig for de som markedsfører blir det å kunne måle effekten av det de legger ut i realtime. Data er blitt stadig heitere og populært. Ingen kan måle hvor effektivt det er å sende ut en katalog til hver husstand og håpe på det beste, men en annonse på en nettside kan umiddelbart måles med de rette verktøyene. Hvor fantasien nå enn tar tankene om fremtiden tar den meg ikke i en retning hvor digital markedsføring dør ut, med andre ord; digital markedsføring finnes garantert i fremtiden også. 

Plattform, annonsering og manipulering av barn

Selv om gigantene av tek-plattformer som Google og Facebook dominerer markedet, finner mindre aktører sine områder også. Den siste populære plattformen som har skutt fart er TikTok. Alle plattformene er gratis å bruke for brukeren, men koster dem i teorien kun data. Dataene blir gjennomgående brukt for å garantere markedsførere at deres kampanjer blir sendt til de kundene de ønsker å nå. I motsetning til nasjonal styrt tv med regler for hva ulike grupper kan markedsfører til, er disse plattformene ikke underlagt samme etiske regler, spesielt med tanke på markedsføring mot barn. Dermed sluker disse plattformene alt av annonser som ikke er tillatt andre steder og markedsføres til grupper som egentlig skal beskyttet fra slikt innhold. Med tanke på spådommer for fremtiden innenfor dette segmentet tror jeg det gjenstår mye politisk arbeid, som hverken skal regulere plattformene for strengt, men samtidig beskytte barn og unge som enda ikke er helt klare for avansert manipulering. Det er tross alt nok voksne som sliter med å ikke bli påvirket, et barn har ingen forsvar mot målrettet manipulering i en markedsførers retning. 

Photo by Franki Chamaki on Unsplash

Så avansert at du ikke kan si nei

Gjennom bruk av kunstig intelligens som lærer oss å kjenne bedre enn en selv, vil kanskje markedsførerne klare å spå hva vi ønsker, før vi gjør det, slik at produktet eller tjenesten vil forslås i det vi kommer på tanken og dermed er høyt mottakelige for å gjennomføre det annonsen vil. For eksempel lærer en kunstig intelligens om kostholdsvanene dine, når du har lyst på hurtigmat, når du vil ha en leskedrikk eller noe søtere. I teorien vil da kunstig intelligens kunne lære deg å kjenne så godt at den foreslår det du har lyst på samtidig eller rett før du selv kjenner at du ønsker det. Da vil en annonse som målrettet treffer deg kunne føre til at du gjennomfører det letteste valget du får servert foran deg. Det kan dermed hende digital markedsføring blir så treffsikker at dersom du bruker en slik markedsføringstype vil få en 100% garanti for at de som blir eksponert for annonsen kommer til å kjøpe det du markedsfører. 

Positivt håp for fremtiden

Jeg velger å tro at vi mennesker ikke kommer til å forsøke å ødelegge fremtiden for hverandre, men ønsker å gjøre godt for oss selv og andre. Dermed tror jeg at digital markedsføring kommer til å være positiv for alle i fremtiden. Et positivt utfall av spådommen fører til vekst og utvikling for samtlige. Om det blir å skape en bedre klode å bo på, eller å redusere unødvendige annonser til de som ikke bryr seg, så vil nytten øke for samtlige i den digitale sfære. 

Håpet for en markedsfører er at alle som ser annonsen ønsker å kjøpe eller blir påvirket i sitt syn, dilemmaet som oppstår er at ikke alle bør ha samme syn på alt. For en bruker av digitale kanaler er håpet at det er så billig, enkelt og sikkert å bruke, dilemmaet er at for å få mye «gratis» må en eksponeres for markedsførernes annonser og innhold på bekostning av egen data. I fremtiden finnes det kanskje bedre, mer elegante løsninger som fjerner dilemmaene, skaper positiv endring og er akseptable for samtlige parter. Vi blir i alle fall mer teknologisk avhengige for hvert år som går, så hvorfor tenke negativt om en endring samtlige ønsker og vil ha. Kanskje det å tenke som et barn er lønnsomt, drømme stort, ha mye håp og tro en kan oppnå alt i verden. De bygde tross alt fantastiske bygg for mange tusen år siden, hvorfor skal ikke vi klare å bygge digitale monumenter som overlever like lenge. Digitale monumenter som representerer vår tidsalder, våre verdier og vårt ønske for fremtiden.

Photo by Ian Schneider on Unsplash

Takk for meg!

Selv om dette innlegget ikke er håndfaste fakta, har jeg heller valgt å skrive om hvordan jeg tenker digital markedsføring vil utvikle seg i tiden som kommer. Kanskje er jeg helt ut av kontekst, kanskje treffer jeg på noe, eller kanskje har jeg 100% rett i alt jeg skrev. Uansett utfall er jeg ganske sikker på at digital markedsføring finnes i fremtiden også. 

Med dette innlegget sier jeg også takk for meg, og takk for et semester fylt av blod, svette, tårer og ekstremt mye lærdom. Dette er mitt siste blogginnlegg som digital markedsførings student, og nå går veien videre for mitt siste år før jeg har en bachelor i HR og personalledelse. Takk til foreleserne mine Arne, Cecilie, Karl Philip og Marius, som virkelig har stått på for oss studentene dette halvåret!

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Comments (0)