Skip to content

Blogg om Digital Markedsføring / HR

Dilemmaer med kunstig intelligens

Photo by Possessed Photography on Unsplash

Mange har kanskje fått med seg filmen I, Robot som tar handling i en fremtid der befolkningen lever på lik linje med menneskeliknende roboter. Vi har også filmer som Terminator der det handler om liv og død og bekjempelsen av roboter som har tatt over verden. Selv om jeg ville påstått at mange av oss tenker at dette ikke er en realitet, så er lignende prosjekter som dette allerede i utvikling den dag i dag.  I Saudi-Arabia finnes det en robot ved navn Sophia, som har blitt en fullverdig borger i samfunnet. Det er også eksempler der roboter lærer japanske barn engelsk, eller jobber med konstruksjon hos Tesla. Samfunnet vårt når nok ikke et punkt der vi skal kjempe mot kunstig intelligens, men kanskje vi ikke er så langt unna å leve på lik linje med den, om det så er i form av roboter eller lignende.  

I mitt forrige innlegg gikk jeg minimalt inn i hva kunstig intelligens er. Vi har kommet enda litt lenger i undervisningen med Arne Krokan og tema blir mer og mer spennende. I dette innlegget skal jeg videre se på mulige dilemmaer som følge av kunstig intelligens. Jeg vil også inkludere, i et avsnitt på slutten, bruken av kunstig intelligens innen HR-yrket og potensielle konflikter dette kan medføre. 

Hva er kunstig intelligens?

Informasjonsteknologi (IT) er en teknologi hvor informasjonen bearbeides i digital form. Dette kan være alt fra tekst, lyd eller bilder. Når informasjonsteknologien justerer egen aktivitet fremstår dette som intelligent, og derfor får det navnet kunstig intelligens. På en mer forenklet måte er dette datasystemer som er kapable til å gjennomføre oppgaver vi ellers ville krevd menneskelig intelligens til. 

Deles i to 

Alle intelligente systemer blir omtalt som kunstig intelligens. Vi kan på en annen side dele dette i to, der den ene er regelbaserte modeller og den andre er datadrevne modeller. Dette kalles også for ekspertsystemer eller maskinlæring. Regelbaserte modeller er bygget opp med et sett av regler, som ofte blir programmert inn i en modell, av mennesker. Dette er en oppførsel som er definert på forhånd, f.eks. miljøregler og opptreden deretter. Disse modellene fungerer best på allerede forutsigbare og begrensede miljøer. De er regelbundet, noe som gir det vanskeligheter i den virkelige verden. Datadrevne modeller blir ikke programmert og lærer som det går av seg selv eller andre mennesker. Det er ikke spesielt flinkt i begynnelsen, men akkurat som et menneske, lærer disse modellene med øving og feiling.  

9 Dilemmaer med kunstig intelligens i følge World Economic Forums

1. Det første dilemmaet er arbeidsledighet. Hvor maskiner drevet av kunstig intelligens overtar jobber til mennesker. Noen eksempler som nevnes er fabrikkarbeiderne og sjåfører. Her kan det argumenteres om at mengden ulykker som påføres mennesker i disse arbeidsplassene kan reduseres drastisk med maskiner som ikke bli trøtte eller slitne. Problemet blir da raskt hva disse arbeidsledige skal gjøre for at de føler at de bidrar i samfunnet og ikke minst kan ha en inntekt å leve av. 

2. Ulikhet. Problemet ligger i hvordan formuen og inntekten disse robotene skaper skal fordeles. Det er få personer som eier disse robotene, og utgiftene i form av lønnet arbeid er langt mindre, noe som resulterer i et en høyere inntekt for færre personer og en konkurransefordel ovenfor de som ansetter mennesker innen samme bransje.  

3. Hvordan mennesker samhandler med hverandre kan bli sterkt påvirket av «kunstige mennesker» som alltid kan og vil gjøre det en ønsker uten å klage, mens vi mennesker kun har en begrenset tålmodighet. Dette kan føre til at mennesker blir avhengig av følelsen vi får av de «kunstige menneskene» som aldri gjør at vi føler oss dårlig. På lik linje med mye annet moderne vi er blitt avhengig av for å gi oss et dopamin rush kan disse «kunstige menneskene» enten føre til en positiv elle destruktiv handling i oss mennesker. 

4. Systemene basert på kunstig intelligens har blitt testet og utviklet til å lære av potensielle hindringer og problemer, men det kan ikke testes for alle mulige problemer og hindringer den kan bli utsatt for. Hvordan disse nye utfordringene blir håndtert av systemet, og i hvilken grad enkeltmennesker kan utnytte disse feilene for egen fortjeneste, kan diktere hvordan sikkerheten rundt systemene må kontrolleres av mennesker. 

5. Systemene er bare like gode som de som har laget dem. Dersom utvikleren ikke lager de nøytrale i hvordan de behandler enkeltmennesker kan enkelte føle seg forskjellsbehandlet av et system som kunne ha vært bedre. 

6. I krigføring kan landet med lengst utviklede teknologi dominere. Med tanke på døde mennesker kan dette reduseres drastisk dersom roboter eller droner blir sendt inn for å håndtere en trussel.  

7. Dersom den kunstige intelligensen får utvikle seg ukontrollert kan det ikke med sikkerhet sies at systemet favoriserer mennesker, men kanskje også kommer til å se mennesker som negative vesener på denne planeten. Et eksempel kan være at en ønsker et positivt utfall for mennesker i form av å bli kvitt en sykdom, men at maskinen utfører dette på en måte mennesker ikke kan se for seg. For eksempel velger systemet å drepe alle med denne sykdommen, dermed kan det regnes som oppdrag utført, istedenfor å lage en kur for det som kanskje var det som var først ønsket. 

8. Overlevelse av mennesker som det smarteste levende vesenet på kloden kan bli trumfet av et system. Noe som kan true vår eksistens som vi kjenner det fordi det nye kunstig intelligente systemet er smartere og kan håndtere alle våre motangrep slik at vi ikke lenger dominerer og bestemmer på denne kloden. 

9. Om disse systemene en dag kan bli vurdert til å fortjene rettigheter på lik linje med mennesker dersom de defineres som følende vesener er opp til oss nå den tid kommer, men det er en etisk definisjon som ikke er lett å ta.

Kunstig intelligens innen HR-yrket

I mange år har det vært en stor vekst ved bruk av kunstig intelligens for HR yrket. Dette er alt fra hjelpemidler innen rekruttering, opplæring og ansattes tilfredshet. Disse hjelpemidlene har potensialet i å kunne øke produktiviteten blant ansatte, redusere tid og penger for en HR-avdeling og ikke minst forbedre rettferdighet og mangfold blant ansatte. 

På en annen side finnes det også utallige mange artikler som advarer mot bruken av kunstig intelligens innen HR-yrker, og dette med god grunn. Bekymringer for algoritmer som diskriminerer eller forskjellsbehandler er et stort problem. Dette kan videre skape problemer innad i en bedrift i form av tillit, som kan føre til mindre arbeidskraft blant ansatte. Aspekter av ressurser, sosiale interaksjoner og personvernproblemer setter også en stoppe for å kunne utvikle effektive algoritmer for HR bruk. Foreløpig er kunstig intelligens svært ny teknologi innen HR, og få profesjonelle innen yrket har mye informasjon om hvordan disse systemene fungerer. Det er likevel et press til å ta i bruk verktøyene, uten å ha nok ressurser til å kunne forstå potensielle konsekvenser av dette. Det er dog et verktøysett for HR-fagpersoner der kunstig intelligens skal være et hjelpemiddel for å bedre beslutningstaking for organisasjonen og samfunnet. 

Egen refleksjon

Til tross for at dette potensielt kan ha store konsekvenser for oss i et samfunn, er det viktig å ikke stoppe opp utviklingen av kunstig intelligens. Jeg tenker at så lenge alt utvikles under kontroll og etisk refleksjon, er det ikke noe som står i veien for hva vi mennesker kan oppnå med denne teknologien. Det kan selvfølgelig skape mer arbeidsledighet blant oss, men samtidig tror jeg at ved bruken av kunstig intelligens kan vi skape større økonomisk vekst. Dermed vil vi kunne utvide andre organisasjoner og flere jobber vil bli skapt. Det langsiktige målet bør uansett være å skape et bedre samfunn.

Kilder:

https://builtin.com/artificial-intelligence/examples-ai-in-industry

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://www.nrk.no/urix/her-er-verdens-forste-robotborger-1.13771037

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/

https://www.weforum.org/projects/human-centred-artificial-intelligence-for-human-resources

Comments (2) for post “Dilemmaer med kunstig intelligens”

  • Hei Paola!
    Kjempe fint blogginnlegg.
    Her har du gjort et solid arbeid og skrevet et langt og bra innlegg om masse spennende om AI. Jeg likte spesielt godt at du hadde listet opp flere dilemmaer ved AI, som mange kanskje ikke tenker på, og det er veldig fint at du belyser dette. Jeg synes også det er spennende at du legger vekt på HR, da dette er veldig relevant i forhold til utviklingen og både de positive og negative sidene ved AI.
    Kjempe bra jobbet, fortsett sånn 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Comments (2)