Skip to content

Blogg om Digital Markedsføring / HR

Forelesningsreferat og rekruttering ved hjelp av kunstig intelligens

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Teknologien innen kunstig intelligens har allerede kommet lenger enn mange tror. Under Arne Krokans andre forelesning introduserte han oss til noen eksempler der kunstig intelligens blir brukt i dag. Fra språk oversettende ørepropper til Chat-roboter som frigjør arbeidsplasser. Videre i dette innlegget skal jeg skrive litt mer om hva vi lærte i forelesningen, og til slutt en artikkel jeg synes er spennende hvor kunstig intelligens tas i bruk fra et HR perspektiv.

For å kunne få mer kontekst til resten av innlegget er det viktig å vite hva kunstig intelligens er. Kort fortalt er informasjonsteknologi (IT) en teknologi hvor informasjonen bearbeides i digital form. Dette kan være alt fra tekst, lyd eller bilder. Når informasjonsteknologien justerer egen aktivitet fremstår dette som intelligent, og derfor får det navnet kunstig intelligens. På en mer forenklet måte er dette datasystemer som er kapable til å gjennomføre oppgaver vi ellers ville krevd menneskelig intelligens til. 

Referat fra forelesning 

Arne startet timen med å spille en sang for oss. Melodien var skjønn, og den lød som at den kunne vært komponert av en kjent komponist som Bach, men musikken var både komponert og spilt av kunstig intelligens. Han gikk videre over til tema roboter. Dette var alt fra maskin-hunder som blir brukt av politi, operasjonsmaskiner for kirurgi og roboter som lager mat. Noen av disse robotene lærer også ved observasjon av mennesker. Amazon Prime Air kommet så langt at de allerede har søkt patent for et dronesenter. Dette skal hjelpe med å kunne levere pakker på minutter.

Det var åpenbart mange ulike måter kunstig intelligens kunne bli implementert på i hverdagen. F.eks. utvikles det i dag selvkjørende biler og lastebiler slik at de kan kjøre lengre distanser uten stopp, sammenliknet med en normal yrkessjåfør. Arne forteller oss også om kunstig intelligens som kan hjelpe å detektere f.eks. hudkreft med høy sikkerhet. Han nevner at det selvfølgelig er mulighet for at disse algoritmene tar feil og at en lege dermed uansett overser resultatet. Disse maskinene er derfor ikke 100% pålitelige per dags dato, men det er selvfølgelig veldig spennende å lære om at disse tingene allerede er en del av forskningsprosjekter.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Rekruttering ved hjelp av kunstig intelligens

Lenke til artikkel

Som HR-medarbeider kan en av arbeidsoppgavene være rekruttering. Dette er vanligvis en prosess som er veldig tidskrevende og ikke minst kan det bli vanskelig å finne kandidater som virkelig skiller seg fra mengden. Som HR-student er denne artikkelen jeg har valgt for dagens tema veldig fasinerende. Den forteller om fem fine måter kunstig intelligens kan gjøre en forskjell på denne prosessen. Det er også et hjelpemiddel for å kunne redusere tid og ressurser under en ansettelsesprosess, og være med på å kunne finne kandidater som virkelig skiller seg ut og er desidert best egnet. Det åpner også opp for rekruttering av fjernarbeidere, noe som ellers ville brukt enormt mye med ressurser. Ta gjerne også en titt på en annen artikkel der HR-Norge skriver om hvorfor vi bør tenke oss om før vi bruker kunstig intelligens med rekruttering.

Lenke til HR-Norge sin artikkel

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

Comments (3) for post “Forelesningsreferat og rekruttering ved hjelp av kunstig intelligens”

  • Bra jobbet Paola!
    Du har fått med deg mye nyttig informasjon og kunnskap fra forelesningen, og du har gjort deg opp noen flotte refleksjoner rundt AI. Det er også kjempe fint at du har lagt til flere relevante artikler for de som også interesserer seg for AI i sammenheng med HR.
    Det er også kjempe fint at du har fått lagt inn litt bilder for å skape liv i teksten din, og underoverskrifter, som gjør innlegget strukturert og oversiktlig.
    Til neste gang kan du gjerne prøve å skrive litt mer, eventuelt kan du ta med en relevant video og skrive litt rundt dette, eller forme en problemstilling i innledningen som du drøfter frem og tilbake på, og deretter en skriver en konklusjon på problemstillingen. Dette er bare noen umiddelbare tanker fra min del, men du kan gjerne prøve å tenke på nye, kreative måter å løse oppgavene på, for å skille deg litt ut:)
    Gleder meg til neste innlegg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Comments (3)